2008

Serdecznie, ciepło, żywiołowo i  emocjonująco przebiegała XII aukcja prac naszych podopiecznych .  Licytację poprowadziła pełna charyzmy, energii i bystrości Pani Ewa Rachfalik.- Dyrektor II     Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.   Kilkadziesiąt wylicytowanych prac oraz wolna sprzedaż zasiliło nasze  rehabilitacyjne  konto kwotą w wysokości ponad 13 tysięcy złotych

Aukcja zgromadziła licznie lokalnych przedsiębiorców, dyrektorów firm oraz władze samorządowe miasta, powiatu oraz gmin, co jest widocznym świadectwem zrozumienia i wspomagania osób niepełnosprawnych w ich społecznej rehabilitacji. Wszyscy aukcjonariusze aktywnie też włączyli się w licytację prac.

Najwięcej prac, bo za 1800 zł zakupił Urząd Miasta Bochni, Urząd Gminy Bochnia- wypłacił 1190 zł a Starostwo Powiatowe- 600zł

Najdrożej sprzedał się obraz – Ratusz w Brukseli, za który 1000 zł zapłacił pan Andrzej Cieślik – Prezes firmy Contimax. Pan Robert Leśniak z Firmy Handlowej „Berg”- nabył w kwocie 400 zł  obraz przedstawiający dawną ulicę Białą w Bochni, proboszcz parafii Św. Pawła Apostoła ksiądz dziekan Jan Nowakowski stał się z kolei nabywcą obrazu w technice haft krzyżykowy  z popiersiem Jana Pawła II i  zamieszczoną na nim dedykacją Prymasa Polski Józefa Glempa. Również pokaźną sumę zapłacił Starosta Bocheński Jacek Pająk za obraz Malwy-350 zł-  haft krzyżykowy.   Pani Ewa Rachfalik – Dyrektor II L.O zakupiła prace za kwotę 370 oraz nieodpłatnie udostępniła pomieszczenia szkoły pod potrzeby aukcji.  Pan Krzysztof Zięba – Dyrektor Kopalni Soli w Bochni jednocześnie Radny Miasta – wsparł placówkę kwotą 500 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom między innymi  Prezesowi Firmy De Jure( 530 zł), Pani Aldonie Imiołek  ( 320 zł), Dyrektorowi PUP w Bochni pani Marii Fąfara (340 zł),panu Markowi Włosińskiemu (300 zł), Panu Markowi Wróbel –Firma handlowa „Dominanta” (270 zł), Panu Ryszardowi Najbarowskiemu (260 zł), Komendantowi Powiatowemu Policji Panu Markowi Rudnikowi (250 zł), I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji Pani Grażynie Gryga ( 210 zł).


Mimo iż podczas tegorocznej aukcji nie pobity został dochodowy rekord,  to aukcja przebiegała w wyjątkowym  dobroczynnym klimacie . Podopieczni WTZ z Proszówek przekazali do licytacji obraz „Słoneczniki” celem finansowego wsparcia leczenia oraz rehabilitacji ciężko chorej 5-oletniej Karolinki z Łąkty Górnej. Obraz ten  wylicytowany został przez Burmistrza Miasta Bochnia Pana Bogdana Kosturkiewicza w kwocie 250 zł


Kolejnym ciepłym gestem dzisiejszej aukcji było wylicytowanie przez Starostę Powiatu Bocheńskiego Pana Jacka Pająka witrażu „Orły Polskie”  za kwotę 200 zł, który to witraż Pan Starosta przekazał na ręce Pani Ewy Rachfalik w uznaniu za kilkuletnie wspieranie  WTZ z Proszówek.  Urząd Gminy Bochnia z kolei wylicytował obraz z portretem Burmistrza Miasta Bochnia, który to obraz został przekazany Panu Bogdanowi Kosturkiewiczowi. No i wreszcie bardzo ciepłym i wzruszającym gestem było przeprowadzenie mini aukcji prac uczniów świetlicy szkoły nr 4, z którego dochód w wysokości 66 zł dzieci przekazały na ręce podopiecznych WTZ Proszówki.


Wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia  dzisiejszej aukcji,  organizatorzy tj. Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów Warsztat Terapii Zajęciowej w Proszówkach oraz Starostwo Powiatowe w Bochni składają serdeczne podziękowania.  Za wielkie zaangażowanie organizacyjne, udostępnienie obiektu II LO oraz profesjonalne przeprowadzenie licytacji dziękujemy Pani Dyrektor Ewie Rachfalik. Aukcjonariuszom, rodzicom oraz uczestnikom, którzy przez wiele dni włączali się w wykonanie ekspozycji oraz niezbędnych prac również z serca dziękujemy.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top