2012

AUKCJA PRAC 2012

„Aby stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat…”
P. Bosmans

Już po raz szesnasty odbyła się aukcja prac naszych podopiecznych, w czasie której zaprezentowaliśmy Państwu wiele prac, jakie powstawały przez cały rok w naszej placówce.
Aukcja jest dla nas ogromnym i bardzo ważnym wydarzeniem, to dzięki niej możemy pokazać jak wiele potrafimy zrobić i jaką daje nam to radość.

Tradycyjnie jak w ubiegłych latach tak i teraz aukcję prac poprowadziła Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni Pani Ewa Rachfalik.
Składamy Pani Dyrektor serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pomoc i tak ogromne zaangażowanie z jej strony.

Na tegorocznej aukcji na licytację wystawione zostały prace, na których dedykację i podpis złożyli: Prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk, Pan profesor Władysław Bartoszewski, Marszałek Sejmu RP Pani Ewa Kopacz, Poseł na Sejm RP Pan Ireneusz Raś, aktorka Pani Anna Dymna, która na ten cel przekazała dwie książki „Warto mimo wszystko” oraz kompozytor i muzyk Zbigniew Wodecki.

Dzięki życzliwości i hojności przybyłych osób udało sie nam zebrać w tym roku około

18 200 zł

Wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w tegoroczną aukcję prac  zarówno w czasie licytacji
jak i wolnej sprzedaży pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za okazane serce i hojność portfeli.

W prowadzoną licytację bardzo aktywnie włączyli się panowie: Antoni Noszkowski, Bogdan Klęsk, Krzysztof Kołodziejczyk, przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, oraz właściciele lokalnych oddziałów bankowych,  firm i przedsiębiorstw, którzy w sposób znaczący zasilili konto aukcji.

Wszystkie z licytowanych prac znalazły swoich właścicieli.  Dużym zainteresowaniem wśród osób biorących udział w licytacji cieszyły się obrazy opatrzone dedykacjami.

Najwyższą kwotę w czasie licytacji, bo aż 1050.00zł  uzyskał obraz „Rynek w Bochni lata 30”
wykonany tuszem, opatrzony  dedykacją profesora Władysława Bartoszewskiego.
Jego nabywcą został pan Bogdan Klęsk.
Drugą pracą, która osiągnęła równie wysoka cenę, bo aż 1000.00 zł był obraz przedstawiający bocheńską Kopalnię Soli. Praca wykonana  techniką haftu półkrzyżykowego i opatrzona dedykacją profesora Władysława Bartoszewskiego stała się własnością pana Antoniego Noszkowskiego

Obrazy z dedykacjami Prymasa Polski arcybiskupa Józefa Kowalczyka wzbudziły żywą reakcję licytujących. Ale najwytrwalej licytowali państwo Krystyna i Bogdan Klęsk, doktor Mieczysław Damski oraz Stanisław Golonka.

Prace wsparte dedykacjami profesora Władysława Bartoszewskiego znalazły uznanie między innymi u Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pana Krzysztofa Kołodziejczyka , który wsparł nas kwota 1100 zł. Korzystając z okazji uczestnicy przekazali specjalne podziękowanie wręczając mu wykonany w pracowni plastycznej przez Agnieszkę portret z jego wizerunkiem.


Portret Anny Dymnej do którego dołączono książkę „Warto mimo wszystko” z osobistą dedykacją artystki dla kupującego wylicytował przewodniczący Rady Powiatu pan Aleksander Rzepecki. Po wylicytowaniu wyżej wymienionej pracy w sposób niezwykle wymowny przybliżył zgromadzonym sens niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.


Starosta Bocheński pan Jacek Pająk wylicytował m.in. akwarele -„Dawna Panorama Zamku i Klasztoru w Nowym Wiśniczu” . Odnosząc się do sensu prowadzonej aukcji podkreślił, iż obowiązkiem samorządowców jest wypełnianie tego typu działań. Działania te świadczą o prawdziwym podejściu do problemu osób niepełnosprawnych.

Marszałek Sejmu RP pani Ewa Kopacz wspierając naszą aukcję poprzez posła Ireneusza Rasia zdopingowała miedzy innymi pana Wiesława Hojdę i prowadzącą aukcję panią Dyrektor Ewę Rachfalik do nabycia tych prac.

Asystentka posłanki Róży Thun nabywając wykonane haftem krzyżykowym „Róże” podkreśliła, że trafią one w godne ręce. Wykonany portret Europosłanki trafił do niej za pośrednictwem jej asystentki, a podziękowanie z wykonanym specjalnie na tę okazję portretem przekazał  pan Aleksander Rzepecki – Przewodniczący Rady Powiatu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do obecnych na aukcji: Burmistrza Miasta Bochni pana Stefana Kolawińskiego  i Wice Burmistrz Pani Małgorzaty Szczepara. Radość naszych podopiecznych z przekazania kwoty 1300 zł niech będzie dla Państwa najlepszym podziękowaniem.

Do licytacji aktywnie włączyli  się  radni powiatowi: Pani Eugenia Ignacyk oraz pan Eugeniusz Konieczny. Jak zawsze, tak i tym razem  mogliśmy liczyć na pomoc od: Prezesa drukarni Profit Media Sławomira Trzósło, doktora Mieczysława Damskiego, oraz Pań i Panów : Marii Fafara, Marii Palczewskiej, Barbary Hałas, Lidii Kuzak, Marii Adamiec, Aldony i Mikołaja Imiołek, Jacka Tyrki, Józefa i Heleny Mikulskich, Komendanta Powiatowego Policji Marka Rudnika, Prezesa Contimax Andrzeja Cieślika, Teresy Jaszczyńskiej oraz wielu, wielu innym często anonimowych darczyńców biorących udział w aukcji.

Składamy serdeczne podziękowanie Bankowi Spółdzielczemu Rzemiosła oddział Nowy Wiśnicz, Szkole jazdy „Auto Miś”, posłowi Edwardowi Czesakowi. Podziękowania składamy również Księdzu Dziekanowi Janowi Nowakowskiemu.

Napisali o nas na portalach :

Bochnianin.pl http://www.bochnianin.pl/11719_kolejny_sukces_charytatywnej_aukcji_w_ii_lo.html

Moja Bochnia http://www.mojabochnia.pl/?p=6926

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top