2018

XXII AUKCJA PRAC

W dniu 27 marca odbyła się kolejna edycja Aukcji Prac wykonanych przez Podopiecznych naszej Placówki, którą poprowadzili pani Ewa Rachfalik i pan Stanisław Bukowiec.

Przybyłych gości powitał kierownik WTz pan Edward Firek.
Przed rozpoczęciem licytacji spotkanie uświetnił występ uczennic z II liceum Ogólnokształcącego.

Na chwile obecną kwota z wylicytowanych prac i wolnej sprzedaży
wynosi blisko
40 tys. zł. 

W spotkaniu udział wzięli:

Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński, Radni Powiatu – Stanisław Bukowiec i Krzysztof Kołodziejczyk, Stefan Kolawiński Burmistrz Miasta Bochnia, Dyrektor wydziału Promocji Urzędu Miasta Tomasz Ryncarz, Eugeniusz Konieczny- Radny Miasta Bochnia, Asystentka Posłanki Józefy Szczurek Żelazko – Elżbieta Adamska, Elzbieta Paczyńska- Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Bochni, Kierownik działu Marketingu Stalprodukt S.A Katarzyna Górska reprezentująca Dyrektora Stalprodukt S. A. Piotra Janeczko, Ryszard Maćkowski Firma RYSTAL, Zbigniew Rojek – Prezes Zarządu Kopalni Soli w Bochni, Piotr Waśniowski – Firma ASTAT, Małgorzata Siwy- Stowarzyszenie ROTA, Dr Mieczysław Damski, Jerzy Wojnar- Dyrektor Staropolskiej Szkoły Wyższej oddział w Bochni, Małgorzata Limanowska reprezentująca Firmę Ubezpieczeniową Multi Agent Jacka Tyrkę, Anna Jarosz- Firma BOHLE, Agnieszka Kalinka reprezentująca Centrum Finansowe Mariusza Śleziaka, Tomasz Gądek – Galeria RONDO, Marian Włosiński – Firma JURO, Maciej Słoma Dyrektor WERNER KENKEL oddział Bochnia, Andrzej Zając Powiatowy Urząd Pracy, Tadeusz Stachak Komendant Powiatowy Policji w Bochni, Robert Dudek Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, Krzysztof Zgraja- Dyrektor Marketingu Contimax reprezentujący Dyrektora Contimax Andrzeja Cieślika, Anna Kocot Maciuszek – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bochni, Halina Mucha Dyrektor Civitas Christiana oddział Bochnia, Izydor Puścizna- Prezes Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych, Dorota Rzepka- Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Bochni, Agnieszka Skoczek reprezentująca Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą- Ziemię Bocheńską, Sławomir Jabłoński – Artysta Malarz, Małgorzata Zając – Świetlica Moszczenica, Barbara Hałas – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni wraz z podopiecznymi, Teresa Jaszczyńska- Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bochni, Filip Tomala, a także rodzice i podopieczni WTZ Proszówki, przyjaciele i sympatycy placówki.

Najaktywniejsi aukcjonariusze:

Pan Piotr Waśniowski Firma ASTAT – 5.800 zł.

Pan Maciej Słoma Firma WERNER KENKEL – 3.600 zł.

Firma CONTIMAX – 3.400 zł.

 STALPRODUKT S. A – 3.100 zł.

Pan Krzysztof Kołodziejczyk Restauracja PANORAMA –  2.700zł.

Pan Ryszard Maćkowski Firma RYSTAL –  2.600 zł.

Pan Tomasz Gądek Galeria RONDO – 1.800 zł.

Pani Krystyna Klęsk – 1.500 zł.

Pan Zbigniew Rojek – Kopalnia Soli – 1.500 zł.

Pan dr Mieczysław Damski – 1.300 zł.

Urząd Miasta Bochnia – 1.200 zł.

Stowarzyszenie ROTA – 800 zł.

Starosta Powiatu Bocheńskiego Ludwik Węgrzyn – 700 zł.

Najdrożej zlicytowane prace:

Bazylika w Bochni – pastel z dedykacja od Prezydenta RP Lecha Wałęsy za 2.500zł. Jej nabywcą został pan Piotr Waśniowski firma ASTAT

Dawna Ulica Biała- pastel za 2.500zł. właścicielem została firma CONTIMAX.

Zamek w Nowym Wiśniczu- pastel za 1.800zł. nabyła pani Katarzyna Górska Kierownik działu Marketingu STALPRODUKT S.A.

XIX wieczne Wnętrze Dworu Artusa w Gdańsku – akwarela z podpisem Prezydenta RP Lecha Wałęsy
za 1.600zł. nabywcą został pan Maciej Słoma WERNER KENKEL

Rynek w Bochni- akryl za 1.600zł. nabywcą został pan Ryszard Maćkowski firma RYSTAL

Fragment Zamku w Nowym Wiśniczu- pastel za 1.600zł. Nabywcą został pan Maciej Słoma WERNER KENKEL

Św. Kinga wg obrazu z Bazyliki w Bochni- pastel, z dedykacją Bp. Leszka Leszkiewicza za 1.500zł.,
którą nabył pan Zbigniew Rojek KOPALNIA SOLI BOCHNIA

Fragment Gdańska według grafiki z 1617r. z dedykacją od Prezydenta RP Lecha Wałęsy  za 1.500zł. pracę nabyła pani Krystyna Klęsk

Dziedziniec Muzeum w Bochni – pastel za 1.300zł. nabył pan Piotr Waśniowski firma ASTAT

Łapczyca- Stary Kościół – pastel za 1.300zł. nabyła pani Katarzyna Górska Kierownik działu Marketingu
STALPRODUKT S.A.

Planty w Bochni- pastel za 1.000zł. jej nabywcą został pan Tomasz Gądek Galeria RONDO

Budynek Starostwa Powiatowego w Bochni- pastel za 1.000zł. nabył pan Ryszard Maćkowski firma RYSTAL

Koryznówka- pastel za 1.000zł. nabył pan Krzysztof Kołodziejczyk RESTAURACJA PANORAMA w Starym Wiśniczu

Za kwotę 800zł.  Burmistrz Miasta Bochnia panStefan Kolawiński nabył obraz przedstawiający Bazylikę w Bochni od strony południowo- wschodniej (pastel)

Za kwotę 800zł. pan Tomasz Gądek  GALERIA RONDO nabył prace przedstawiającą Dawny Kraków widok przez Bramę Floriańską

Za kwotę 700zł. Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn wylicytował obraz z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na kasztance. (techniki różne)

Pozostałe prace:

Za kwotę 500 zł. swoich nabywców znalazły następujące prace:

Ceramiczna tarcza przedstawiającą fragment Wiśnicza (p. Krzysztof Kołodziejczyk)

Widok na miasto – haft półkrzyżykowy (CONTIMAX)

Egzotyczna tancerka – haft półkrzyżykowy (p. Kołodziejczyk Krzysztof)

Leśny Strumyk – haft półkrzyżykowy  (p. Krzysztof Kołodziejczyk)

za kwotę 400zł.

ceramiczna tarcza przedstawiająca Rynek w Bochni  opatrzona wizytówką z dedykacją od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, prace nabył dr Mieczysław Damski

Kompozycja Kwiatowa – haft półkrzyżykowy (p. Agnieszka Skoczek Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Ziemia Bocheńska)

Warszawa nocny widok na Zamek Królewski- pastel z podpisem od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego prace nabył Maciej Słoma WERNER KENKEL)

Kościół Św. Pawła w Bochni- tusz (Anna Jarosz- firma BOHLE)

Sanktuarium w Łagiewnikach – pastel z dedykacja od ks. Ryszarda Podstołowicza, proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni Prace nabył pan Krzysztof Zgraja reprezentujący firmę CONTIMAX.

Ikona Jezusa- haft ( państwo Ćwik)

Maki- haft półkrzyżykowy (p. dr Mieczysław Damski)

Jan Paweł II – pastel, praca opatrzona dedykacją od Ks. Ryszarda Podstołowicza proboszcza parafi sw. mikołaja w Bochni nabył ją: pan Jacek Tyrka (Agencja Ubezpieczeniowa Multi Agent)

Św. Mikołaj wg. witrażu z Bazyliki w Bochni – pastel  z dedykacja od ks. bp. Leszka Leszkiewicza jej właścicielem został Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński

Za kwotę 350zł.

Zimowy Pejzaż – haft półkrzyżykowy (p. Andrzej Zając Powiatowy Urząd Pracy )

Za kwotę 300zł.

Bukiet z makami- haft półkrzyżykowy(p. Piotr Waśniowski)

Kwiaty polne – haft półkrzyżykowy (p. Małgorzata Siwy Stowarzyszenie ROTA)

Kapliczka na Murowance wg. przedwojennej fotografii

Ostatnia Wieczerza – pastel – (p. Robert Dudek zastępca Komendanta Policji )

Róże w koszu – haft półkrzyżykowy – (p. dr Mieczysław Damski)

Róża- haft półkrzyżykowy z dedykacją od Prezydenta RP Lecha Wałęsy jej nabywcą został pan Rafał Ogiński

Za kwotę 200zł.

Latarnia na skalistym wybrzeżu- haft półkrzyżykowy (p. Krzysztof Kołodziejczyk)

Rodzina święta – haft półkrzyżykowy p. Agnieszka Skoczek

Brzozy nad rzeką. – haft półkrzyżykowy  p. dr Mieczysław Damski

Róże- haft półkrzyżykowy  (Centrum Ubezpieczeniowe Mariusz Śleziak)

za kwotę 150 zł. pan Filip Tomala został nabywcą ceramicznego jajka z widokiem na Bochnię, z wizytówką opatrzona dedykacją od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Oprócz prac wystawionych na licytację, dużym uznaniem cieszyły się pozostałe prace i również one znalazły swoich nowych właścicieli.

Wolna sprzedaż prac:

 Państwo Dorota Janda i Sławomir Pach około 900

Państwo Helena i Józef Mikulscy 600

Państwo Maria i Czesław Harwat  600

Pani Sabina Cygan 320

Pan Bogdan Celiński CENTROSTAL 300

Pani Stanisława Zabrzańska 245

Środki uzyskane podczas tegorocznej aukcji przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych
z rehabilitacją społeczną podopiecznych placówki oraz zakup potrzebnych sprzętów do dalszej rewalidacji.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które włączyły się w tegoroczną aukcję i wsparły działalność artystyczną naszej młodzieży niepełnosprawnej.

 Dzięki Państwa obecności i serdeczności podopieczni naszej placówki zyskali pewność, że ich codzienna praca ma sens i otrzymali dużą dozę pozytywnej motywacji do dalszej pracy rewalidacyjnej.

Podziękowanie kierujemy również do osób, które bezinteresownie zaangażowały się w przygotowanie
i promocje wydarzenia.

W dalszym ciągu trwa wolna sprzedaż pozostałych prac oraz podliczane są wpłaty darczyńców.

DZIĘKUJEMY!!!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top