Rok 2021

1 marzec 2021r.

25-lecie działalności WTZ Proszówki

W dniu 1marca 2021r. w kościele parafialnym w Proszówkach odbyła się uroczysta msza św. Z okazji jubileuszu 25 lat działalności Warsztatu Terapii w Proszówkach, której przewodniczył ks. Stanisław Kania proboszcz parafii w Proszówkach. Z powodu ograniczeń związanych z epidemią zarówno liczba osób jak i przebieg uroczystości zostały przeprowadzone w taki sposób aby zachować niezbędne standardy sanitarne.

Po zakończonej mszy św. głos zabrał witając wszystkich przybyłych Kierownik WTZ, który w krótkich słowach podsumował minione 25 lat działalności WTZ. Kapituła Statuetki AMICUS HOMINIS nagradza corocznie osoby zaangażowane w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Laureatami statuetki w tym roku zostali ks. Stanisław Kania oraz pan Henryk Zdebski.

Następnie głos zabrał poseł Stanisław Bukowiec, który złożył życzenia uczestnikom, rodzicom kadrze, kierownictwu placówki i władzom stowarzyszenia oraz wręczył pamiątkowy upominek dla WTZ w Proszówkach. Również Starosta Bocheński Adam Korta dołączył się do życzeń i gratulacji przekazując czek od Starostwa dla WTZ w Proszówkach w wysokości 2500zł. Z kolei przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego pan Piotr Dziurdzia (Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego), wręczył pamiątkowe wyróżnienia dla pracowników WTZ o najdłuższym stażu pracy. Wyróżnienia te otrzymali Kierownik WTZ Edward Firek, Adam Wyszkowski, Małgorzata Prokopowicz i Zosia Dziurdzia.  Okolicznościowy list gratulacyjny oraz upominki dla uczestników przekazał Burmistrz Miasta Bochni Stefan Kolawiński.

Na zakończenie głos zabrał pan Marek Bzdek Wójt Gminy Bochnia na terenie, której ma siedzibę WTZ życząc następnego okrągłego jubileuszu.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w uroczystości 25-lecia działalności WTZ m.in. Wice- Staroście Bocheńskiemu panu Ryszardowi Drożdżakowi oraz Dyrektor PCPR pani Elżbiecie Paczyńskiej i wszystkim obecnym.

Uczestnicy, opiekunowie, kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej pragną w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim Przyjaciołom WTZ- u, którzy przez lata wspierali i nadal wspierają placówkę, a szczególnie w okresach trudnych dla Warsztatu jak chociażby powódź w 2010r., czy też w działaniach zmierzających do zapewnienia lokalu do prowadzenia rewalidacji w Proszówkach. Dziękujemy całym sercem, że byliście przez minione 25 lat z nami.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top