ślusarska

Metaloplastyka od kilku lat przeżywa swój renesans. Coraz większe zainteresowanie formowanymi w metalu świecznikami, lampionami, zestawami kominkowymi czy też pojemnikami na drwa, stwarza nam szansę, by w tym właśnie kierunku nasi podopieczni zdobywali umiejętności zawodowe. Znacznym ułatwieniem w działaniu pracowni jest możliwość automatyzacji wielu czynności ślusarskich, poprzez korzystanie z urządzeń do obróbki metalu w zakładzie Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów. Dzięki temu nasi podopieczni mają też sposobność poznać cykl technologiczny branży metalowej od prostej, ręcznej obróbki do zautomatyzowanego formowania metalu z wykorzystaniem profesjonalnego oprzyrządowania. Podczas zajęć uczestnicy nabywają również umiejętności z zakresu wykonywania prac remontowych. Wszelkiego typu modernizacje pomieszczeń warsztatowych/ filizowanie, malowanie ścian, układanie paneli, itp./ wykonujemy we własnym zakresie, przygotowując jednocześnie podopiecznych do samodzielności w tym zakresie

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top