2006

W samo południe 6.04.2006 przeprowadzono doroczną aukcję prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Miało ona szczególny wymiar, bowiem wypadła w roku X- lecia WTZ.

Pod młotek licytatora w roli którego wcieliła się gospodyni obiektu dyrektor II LO Ewa Rachfalik, poszło około 90 prac z ogólnej liczby ponad 1 tysiąca. Największym powodzeniem cieszyły się prace nawiązujące do motywów regionalnych i związanych z miejscem zamieszkania lub pracą potencjalnych nabywców.

Największe wartości osiągnęła praca przedstawiająca malowane na szkle herby wszystkich dziewięciu gmin powiatu bocheńskiego, którą ostatecznie nabył przewodniczący Rady Powiatu Leopold Grabowski za cenę 750 zł. Najwięcej prac wylicytował prywatny przedsiębiorca Pan Władysław Włodarczyk bo aż 16.

Składamy serdeczne podziękowania pani Ewie Rachfalik za pasję i profesjonalizm w czasie prowadzenia aukcji, władzom samorządowym Powiatu, Miasta i Gmin; oraz wszystkim tym którzy uczestniczyli w aukcji.

Ubiegłoroczny rekord zostanie zapewne przekroczony ale największym efektem jest dowartościowanie i docenienie uczestników a jest to drogocenny element terapii.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top