poligraficzno-komputerowa

Pracownia poligraficzno-komputerowa pełni funkcje promocyjno-informacyjne Warsztatu. Tu właśnie w przebiegu zajęć budujemy naszą stonkę internetową. Poprzez wspólne redagowanie tekstów rozwijamy nasze umiejętności językowe, wzbogacamy zasób słownictwa i poprawność pisowni. Wykorzystując do naszej pracy komputery, poznajemy edytory tekstu oraz programy i narzędzia do przetwarzania grafiki. Utrzymujemy stały kontakt z mass mediami i lokalnymi portalami internetowymi, informując o bieżących wydarzeniach z życia naszego warsztatu. Do naszych zadań należy również wykonywanie zaproszeń, wizytówek, broszur, bindowanie i laminowanie dokumentów.

Do codziennej pracy wykorzystujemy Internet. Pozwala nam to w łatwy sposób wzbogacać naszą wiedzę o świecie a także doskonalić się w specjalistycznych zagadnieniach. W toku codziennych zajęć wykonujemy również prace artystyczne, które prezentujemy podczas corocznych aukcji, wystaw i przeglądów artystycznych. Dominującymi technikami są: odlew gipsowy i wyroby w skórze. Wykonujemy ponadto biżuterię oraz hafty krzyżykowe.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top