rehabilitacyjna

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu w sprzęt fizyko i kinezyterapeutyczny, świadczyć możemy podopiecznym pomoc rehabilitacyjną. Posiadamy salę gimnastyczną wyposażoną w przybory i przyrządy gimnastyczne oraz sprzęt do ćwiczeń siłowych. Dzięki temu uczestnicy mogą korygować wady postawy oraz wzmacniać ogólną kondycję fizyczną.
W przebiegu dolegliwości narządu ruchu, podopieczni korzystają z masażu leczniczego i zabiegów fizykalnych jak: diadynamik, jontoforeza, elektrostymulacja, ultradźwięki ,naświetlanie lampami IR I UF. Zabiegi te wykonujemy na zlecenie lekarza. Działania pracowni wiążą się również z popularyzowaniem sportu oraz rozwijaniem zainteresowań sportowych.

      Podobnie jak w innych pracowniach, podopieczni pracowni rehabilitacyjnej wzbogacają dorobek artystyczny warsztatu. Pracownia wyposażona jest w maszynę tkacką z możliwością projektowania wzorów. Łatwość obsługi maszyny i szybki efekt pracy stanowi o tym, że zajęcia cieszą się dużą popularnością i są lubiane przez uczestników.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top