Amicus Hominis

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Specjalnej Troski „AMICUS HOMINIS” 

Ogłoszenie

25.05.2023r. Proszówki


Przetargi


Zakup autobusu dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Specjalnej Troski AMICUS HOMINIS dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z dwoma miejscami do przewozu osób na wózku inwalidzkim

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2271bab2-64da-11ed-abdb-a69c1593877c

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia410 000 PLN

Informacja z otwarcia ofert

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top