2009

AUKCJA  PRAC 2009

Już po raz trzynasty odbyła sie aukcja prac wykonanych przez podopiecznych naszego Warsztatu, także tym razem okazała się ona bardzo udana.

Uzyskana kwota 14 000 zł. zostanie przeznaczona na cele rehabilitacyjne naszych podopiecznych.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło jak zwykle:

 Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni  oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni, Starosty Powiatu Bocheńskiego Pana Jacka Pająka , Burmistrza Miasta Bochni Bogdana Kosturkiewicza,

 Wice Wójta Gminy Bochnia Pani Eugenii Ignacyk, Dyrektor PCPR w Bochni Pani Elżbiety Paczyńskiej, Księdza Dziekana Jana Nowakowskiego  , Pana Eugeniusza Koniecznego Radnego Miasta Bochni, Pana Krzysztofa Zięby – Likwidatora Kopalni Soli w Bochni, Wójta Gminy Rzezawa Pana Józefa Słonina, Prezesa MZON-u Izydora Puścizny, Komendanta PSP – Pana Krzysztofa Kokoszka, Pani Dyrektor PUP Marii Fąfara, a także Pani Edyty Rząca – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Proszówkach  , Pana Sławomira Trzósło prezesa Drukarni Profit Media w Bochni , Pana Roberta Leśniak – Firma „Berg”, Pana Mieczysłąwa Damski -lekarza weterynarii , Pani dr Jolanty Juryk ,Pani Władysławy Ignacyk-  Sklep „Contimax”, Pana Grzegorza Gawłowicza, Pana Józefa Filipczyka, oraz Rodziców , Nauczycieli i  Licznych Przyjaciół Naszego Warsztatu.


Oficjalnego Otwarcia Dokonali:

Pani Dyrektor II LO Ewa Rachfalik  wraz z Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Panem Edwardem Firkiem.

W czasie rozpoczęcia Starosta Bocheński Pan Jacek Pająk przekazał na ręce Pani Dyrektor  obraz „Orlicy” wykonany techniką Haftu Krzyżykowego .

Pragniemy podziękować z całego serca Pani Dyrektor Ewie Rachfalik  za coroczne prowadzenie i czuwanie nad przebiegiem aukcji.

Aukcja przebiegała w bardzo miłej i ciepłej atmosferze, a Pani Dyrektor zagrzewała do licytacji przybyłych gości.

Olbrzymim zainteresowaniem aukcjonariuszy cieszyły się prace podpisane przez Księdza Kardynała Franciszka  Macharskiego, Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej  Wiktora Skworca.

w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Księdzu Dziekanowi Janowi Nowakowskiemu za pomoc w uzyskaniu podpisów i dedykacji na pracach naszych Uczestników.

Poruszenie na sali wywołały również obrazy zakupione i podpisane przez Premiera Donalda Tuska, które zostały przekazane naszej Placówce specjalnie na cele aukcji, a także dwie książki darowane przez byłego Prezydenta Lecha Wałęsę z jego podpisem.

Środki uzyskane na  XIII Aukcji Prac:

 

Urząd Gminy Rzezawa – 1000,00

       Firma Handlowa „RYSTAL”  – p. Maćkowski  920,00

  Starostwo Powiatowe w Bochni  – 910,00

       Urzad Miasta Bochni – 900,00

    Pan Trzósło Sławomir Prezes Drukarni Profit Media – 850,00

       Pan Damski Mieczysław – 580,00

  Państwo Harwat Maria i Czesław – 580,00

     FirmaDe Jure” – 520,00

      Uzdrowisko Kopalni Soli w Bochni –  500,00

  Pan Krzysztof Zięba- likwidator Kopalni Soli w Bochni – 500,00

Pani Jawień Marta 400,00

   Pani Hajduk Maria – 350,00

   Pani Fąfara Maria – 336,00

 Ks. Jan Nowakowski – 300,00

  II LO w Bochni – 300,00

   Pani Edyta Rząca- 300,00

  Pani Lidia Kuzak –Ćwik  – 270,00

 

Dziękujemy wszystkim przybyłym Rodzicom , Nauczycielom, Przyjaciołom, którzy zakupili prace naszych podopiecznych w czasie trwania  wolnej sprzedaży prac.

Tegoroczna Ekspozycja Prac:

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top