O nas

Pomysł utworzenia  Warsztatu zrodził  się już w początkach lat 90-tych, kiedy to Uchwała o rehabilitacji społecznej i zawodowej   przyjęta przez polski Parlament w 1991 roku stworzyła wielu osobom niepełnosprawnym nowe szanse rozwojowe.
Inicjatorem i pomysłodawcą zorganizowania Warsztatu w podbocheńskich Proszówkach był Prezes Zarządu Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów, który pod potrzeby nowo tworzonej placówki udostępnił pomieszczenia BSI.
28 lutego 1996r wsparciem objęto 20 podopiecznych z terenu miasta Bochnia, Brzesko, Nowy Wiśnicz oraz okolicznych gmin.
W związku z postawieniem BSI w stan likwidacji rozpoczęto starania by Warsztat pozostał w dotychczasowych pomieszczeniach.
Od 1 stycznia 2018 r. Warsztat prowadzony jest w tym samym miejscu przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Specjalnej Troski Amicus Hominis. Aktualnie w zajęciach uczestniczy  45 osób niepełnosprawnych, którym istniejące dysfunkcje uniemożliwiają pełną samodzielność społeczną oraz podjęcie pracy zawodowej. 

    Realizując zadania rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej placówka pełni zasadniczą rolę w przezwyciężaniu problemów i barier uniemożliwiających pełnowartościowe funkcjonowanie podopiecznych  w społeczeństwie.

    Realizacja powyższych celów  odbywa się poprzez różne formy aktywności w następujących  pracowniach terapeutycznych:

      Pracownia gospodarstwa domowego    Pracownia plastyczna   Pracownia ceramiczna


Pracownia krawiecka   Pracownia ślusarska   Pracownia technik różnych


Pracownia rehabilitacyjna    Pracownia komputerowa

Zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami uczestników w zajęciach  każdej pracowni bierze udział 5 osób. Oprócz podstawowych zajęć z zakresu terapii zajęciowej podopieczni biorą udział w kółkach zainteresowań: plastycznym, teatralnym, komputerowym, wędkarskim. W warsztacie działają również sekcje sportowe w następujących dyscyplinach

  • pływacka,

  • lekkoatletyczna,

  • piłkarska,

  • tenis stołowy

   W wyniku prowadzonej terapii zajęciowej podopieczni tworzą prace artystyczne, które prezentujemy podczas prowadzonych aukcji, wystaw i przeglądów artystycznych. Dochód z ewentualnej sprzedaży przeznaczany jest na cele wyłącznie rehabilitacyjne.
Koszty działania Warsztatu pokrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Starostwo Powiatowe       w Bochni. Ze środków finansowych pozyskiwanych od sponsorów pokrywamy koszty letniego wypoczynku podopiecznych oraz zakup sprzętu do rehabilitacji.

P R A C O W N I C Y   W T Z

Kierownictwo:

Kierownik Warsztatu – mgr Edward Firek

Opieka Medyczna

Lekarz medycyny – Marek Juryk

Psycholog  – mgr Aleksandra Machnik

Pielęgniarka Dyplomowana – Zofia Dziurdzia

Terapeuci :

Adam Wyszkowski – Pracownia Plastyczna, Opieka nad Sekcją Olimpiad Specjalnych

Małgorzata Prokopowicz – Pracownia Gospodarstwa Domowego

inż. Marcin Firek – Pracownia Ceramiczna, Opieka nad Kołem Tanecznym

Agnieszka Kędra – Pracownia Rehabilitacyjna

Stanisław Hajduk Pracownia Technik Różnych, Opieka nad Kołem Muzyczno – Teatralnym

Agnieszka Kapral – Pracownia Krawiecka

mgr inż. Wiesław Suwara – Pracownia Ślusarska

Jadwiga Marzec -Pracownia Poligarficzno-Komputerowa

Agnieszka Jaworska

Obsługa WTZ

Księgowość – Barbara Zugaj

Kierowca – Wiesław Porębski
Prace porządkowe – Helena Popławska

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top