plastyczna

Podstawowe techniki pracy terapeutycznej to:
– malarstwo/ akwarela, olej, akryl, tempera/
– witraż
– rysunek na szkle
-ołówek
-pastel
     Od początku naszej działalności wytwory artystyczne powstające w pracowni plastycznej cieszyły się uznaniem i podziwem podczas organizowanych corocznie aukcji prac uczestników i przeglądów twórczości plastycznej. Tematycznie prace nawiązują do tego co bliskie naszym podopiecznym . Ukazują więc znane fragmenty naszej miejscowości, piękno rodzimego krajobrazu, barwy przyrody. Ciekawa kolorystyka i spontaniczność plastycznego „przekazu” sprawiają, iż prace te są oryginalne, intrygujące, niepowtarzalne i nie skrępowane żadnymi kanonami. Dużo w nich świeżości , emocji i refleksji.

W kwietniu 2006 roku witraż pt. „Kwiaty” w wykonaniu Ani Brzyk został nagrodzony i przekazany do licytacji podczas charytatywnej aukcji prac w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Praca ta za kwotę jednego tysiąca złotych została sprzedana z rąk Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka a uzyskane środki przekazano na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top