Europerspektywa

JESTEM DOROSŁY – CHCĘ PRACOWAĆ

Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży niepełnosprawnej

Inicjatywa nowatorskiego  wsparcia  osób z dysfunkcją intelektualną na rynku pracy zrodziła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie zespół  specjalistów pod kierunkiem naukowym profesora Wojciecha Otrębskiego, opracował program kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnością umysłową  w procesie  tranzycji na rynek pracy. Program ten jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby zarówno szkolnictwa specjalnego ponadgimnazjalnego  jak i innych środowisk wspierających młodzież i dorosłych   z niepełnosprawnością.

Nasz WTZ jako jeden z czterech małopolskich warsztatów podjął  w styczniu  br. współpracę z KUL oraz Krakowską Akademią Ignatianum, która zaowocuje pełną adaptacją programu do potrzeb uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Przez 15 tygodni podopieczni WTZ uczestniczyli w intensywnym treningu mającym na celu poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania, krystalizację zainteresowań zawodowych  jak również nabycie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w sytuacji pracy.   Cotygodniowe,  blisko dwugodzinne spotkania  na zajęciach treningowo-szkoleniowych,  w kilkunastoosobowych grupach prowadzone były przez Panią Elżbietę Włodek.  Nasi podopieczni wykazali duże zainteresowanie problematyką zawodową .

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze i oparte były na mini wykładach, scenkach sytuacyjnych, prezentacjach multimedialnych oraz indywidualnej pracy z opiekunami i rodzicami.

Tematy poruszane na spotkaniach:

1. MAM MARZENIA

2. WIEM, JAKI JESTEM

3. JA I MOJE EMOCJE

4. MAM CIEKAWE ZAINTERESOWANIA

5. PLANUJĘ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

6. DBAM O KULTURĘ OSOBISTĄ

7. UMIEM POROZUMIEWAĆ SIĘ  Z INNYMI

8. POTRAFIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ Z INNYMI

9. POTRAFIĘ RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM

10. DOCENIAM ZNACZENIE PRACY

11. WIEM JAK POSZUKIWAĆ PRACY

12. ZNAM INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

13. RADZĘ SOBIE Z SYTUACJAMI TRUDNYMI W PRACY

14. ZNAM I PRZESTRZEGAM REGULAMINU PRACY

15. PLANUJĘ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ

Na ręce Pani Elżbiety składamy serdeczne podziękowania za przekazaną wiedzę, umiejętności i wskazówki do dalszej pracy rewalidacyjnej.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top