2014

15. 04. 2014r. AUKCJA PRAC

” Życia nie mierzy ilością oddechów,

ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach”

Maya Angelou

Podczas tegorocznej aukcji udało sie nam zebrać 24 000 zł. 

W dniu 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 12:00 odbyła się AUKCJA PRAC NASZYCH PODOPIECZNYCH.

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Już w poniedziałek w godzinach popołudniowych przybyli pierwsi aukcjonariusze, którzy zakupili prace wystawione na wolną sprzedaż.

W tym dniu byli z nami przedstawiciele władz Powiatu, Miasta i Gminy Bochnia, przedstawiciele instytucji pożytku publicznego, lokalni przedsiębiorcy osoby prywatne i liczni przyjaciele naszej placówki.

Wśród przybyłych gości obecna była również Pani Elżbieta Achinger Posłanka na Sejm RP oraz asystent Posła Edwarda Czesaka

Najdrożej wylicytowane prace w tym roku to:

„Zamek w Warszawie” z dedykacją od I Damy RP Pani Anny Komorowskiej  osiągnął kwotę 1000 zł., właścicielem pracy został Dyrektor Kopalni Soli w Bochni pan Krzysztof Zięba.

„Bochnia, ul. Biała” stała się własnością pana Bogumiła Mieszkowskiego Prezesa Fundacji Rozwoju Bochni i Regionu za kwotę 900 zł.

Prace opatrzone dedykacjami od sportowców, osiągnęły łączną kwotę około 2 000 zł.

Prace z dedykacjami od abp Nowackiego, abp Stankiewicza i kard Meisnera uzyskały łączną kwotę ponad 3000 zł.

Prace opatrzone dedykacjami od I Damy RP osiągnęły łączną kwotę 2 000 zł.

Instytucje , Firmy, Osoby Prywatne, które aktywnie brały udział w licytacji:

Fundacja Rozwoju Bochni i Regionu Pan Bogumił Mieszkowski – 3 000 zł

Dyrektor Kopalni Soli w Bochni Pan Krzysztof Zięba – 1 500

Pan Antoni Noszkowski – 1 700 zł

Pan Bogdan Klęsk – 2 200 zł

Pan Krzysztof Kołodziejczyk- 1 300 zł

Urząd Miasta Bochnia – 750 zł

Urząd Gminy Bochnia – 600 zł

Starostwo  Powiatowe i Pracownicy Starostwa – 1 800  zł

Pan Marcin Imiołek – 750 zł

Pan Mieczysław Damski- 800 zł

Urząd Gminy Rzezawa Wójt pan Józef Słonina i Sekretarz pan Aleksander Dziadowiec – 500 zł

Pani Aldona Imiołek – 250  zł

Pani Elżbieta Achinger – 200 zł

Pan Jacek Tyrka – 200 zł

Aukcję tradycyjnie i w sposób  fenomenalny poprowadziła dyrektor II LO Pani Ewa Rachfalik, która nie szczędziła głosu i pięknych słów pod adresem wykonawców tegorocznych prac.

Dziękujemy Pani Dyrektor za wielkie zaangażowanie w aukcję i poprowadzenie licytacji prac.

Wszystkie prace wystawione w tym dniu do licytacji znalazły swoich właścicieli

Prace wykonane przez podopiecznych cieszyły się dużym uznaniem wśród kupujących.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły finansowo naszą aukcję  za otwartość serc i słowa uznania
dla prac wykonanych przez naszych podopiecznych.

Słowa podziękowań kierujemy również do osób, które pomogły nam w przygotowaniu tegorocznej ekspozycji prac.

DZIĘKUJEMY!!!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top